شعب بانک مسکن شعبه کد : 1714

چناران بلوار امام خمینی پایین تر از چهارراه شهداتلفن تماس : تلفن بانک: 05826222116