شعب بانک مسکن شعبه کد : 4457

بیرجند خیابان آیت ا... طالقانی مجتمع تجاری نجلا کدپستی 9713914769تلفن تماس : تلفن بانک: 05612236531

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2998

بیرجند انتهای خیابان معلم حد فاصل معلم 25 و 45تلفن تماس : تلفن بانک: 05614422564

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2275

بیرجند خ معلم بین معلم 5 و 7تلفن تماس : تلفن بانک: 05612225642

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2274

بیرجند خ جمهوری اسلامی سه راه شهید راستگو مقدمتلفن تماس : تلفن بانک: 05612225870

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1719

بیرجند خ شهید مدرس نبش مدرس چهاردهتلفن تماس : تلفن بانک: 05612239795

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1149

بیرجند میدان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 05612226077