شعب بانک مسکن شعبه کد : 2416

خمینی شهر خ خمینی شهر بلوار دانشجو روبروی خ شهید دستغیبتلفن تماس : تلفن بانک: 03113600241

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1199

خمینی شهر خ بوعلی جنب بیمه اجتماعیتلفن تماس : تلفن بانک: 03113620108