شعب بانک مسکن شعبه کد : 4259

ارومیه بلوار شهدا نرسیده به چهارراه ولیعصرتلفن تماس : تلفن بانک: 04412243787

شعب بانک مسکن شعبه کد : 4244

ارومیه خیابان طالقانی نبش کوچه محمدیارتلفن تماس : تلفن بانک: 04112337840

شعب بانک مسکن شعبه کد : 4124

ارومیه بلوار رسالت چچهارراه شهید دستغیبتلفن تماس : تلفن بانک: 04412244834

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2925

ارومیه خ مولوی یک نرسیده به میدان امام علیتلفن تماس : تلفن بانک: 04413456788

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2862

ارومیه خیابان شهید مفتح نبش سلمان فارسیتلفن تماس : تلفن بانک: 04412234726

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2859

ارومیه خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 04412239831

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2794

ارومیه ابتدای بلوار ازادگانتلفن تماس : تلفن بانک: 04413454350

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2741

ارومیه خیابان استادان ارومیه نبش کوچه12تلفن تماس : تلفن بانک: 04413440563

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2677

ارومیه خ سردارانتلفن تماس : تلفن بانک: 04412242217

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2572

ارومیه بلوار شهید باهنر میدان مادرتلفن تماس : تلفن بانک: 04413840606

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2447

ارومیه فلکه مدرس اول بلوارشهیدرجائی جنب اداره کل تعاتلفن تماس : تلفن بانک: 04413461595

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2289

ارومیه بلوار ولیعصر نبش خیابان ابوذرتلفن تماس : تلفن بانک: 04412774945

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2141

ارومیه خ شهید امینی پنج راهتلفن تماس : تلفن بانک: 04413440333

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1797

ارومیه خ شهیدمطهری بالاتر از چهارراه شهیدمدنیتلفن تماس : تلفن بانک: 04412223905

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1796

ارومیه خ شهیدباکری نرسیده به سه راه مهابادتلفن تماس : تلفن بانک: 04412227988

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1141

ارومیه خ کاشانی چهارراه دنشکدهتلفن تماس : تلفن بانک: 04413454253