شعب بانک مسکن شعبه کد : 4472

مرند خیابان طالقانی نرسیده به فلکه رفیع اباد روبروی بانک ملی کدپستی5413676933تلفن تماس : تلفن بانک: 04912227511

شعب بانک مسکن شعبه کد : 2288

مرند میدان امام خمینی ابتدای خیابان شهید رنجبریتلفن تماس : تلفن بانک: 04912250775

شعب بانک مسکن شعبه کد : 1291

مرند خ تختیتلفن تماس : تلفن بانک: 04912264053