شعب بانک صادرات شعبه کد : 2669

اروميه خيابان وحدت يك تلفن تماس : تلفن بانک: 04412776646

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2426

اروميه - نوشين شهرخيابان امام ( 25 كيلومتري اروميه )تلفن تماس : تلفن بانک: 04433724284

شعب بانک صادرات شعبه کد : 3038

اروميه - فلكه شهرچائي (ميدان نبوت )500 متر بالاتر بطرف شيخ تپهتلفن تماس : تلفن بانک: 04413369571

شعب بانک صادرات شعبه کد : 182

اروميه - ميدان ولايت فقيهتلفن تماس : تلفن بانک: 04412356800

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4201

اروميه - بلوارشيخ شلقوت ميدان تره بار)تلفن تماس : تلفن بانک: 04412337800

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2111

اروميه - خيابان طالقاني ميدان طالقانيتلفن تماس : تلفن بانک: 04412356801

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1321

اروميه - ميدان شهداء اول خيابان حافظتلفن تماس : تلفن بانک: 04412222751

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4532

اروميه-بلوار آزادگان -ميدان رودكي تلفن تماس : تلفن بانک: 04413651747

شعب بانک صادرات شعبه کد : 831

اروميه - ميدان خيامتلفن تماس : تلفن بانک: 04412223474

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1504

ارومیه -شیرپزخانه بازاریکانات تلفن تماس : تلفن بانک: 04412341800

شعب بانک صادرات شعبه کد : 486

اروميه - خيابان مدني ميدان امام حسين (ع )تلفن تماس : تلفن بانک: 0441222071

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2425

اروميه - خيابان امام ساختمان مركزي روبروي پاساز ميردامادتلفن تماس : تلفن بانک: 04412241873

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2322

اروميه - خيابان شهيدرجائي (كشتارگاه )تلفن تماس : تلفن بانک: 04412779787

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2903

اروميه - خيابان دره چاي خيابان 22 بهمن تلفن تماس : تلفن بانک: 04413454600

شعب بانک صادرات شعبه کد : 691

اروميه - خيابان مفتح روبروي دبيرستان زهراتلفن تماس : تلفن بانک: 04412236700

شعب بانک صادرات شعبه کد : 3342

اروميه - خ مطهري شعبه شهيد مطهري روبروي گاراژ شمستلفن تماس : تلفن بانک: 04412361518

شعب بانک صادرات شعبه کد : 672

اروميه - خ شهيد منتظري پائين تر از سه راه شهيد باكريتلفن تماس : تلفن بانک: 04412344714

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1018

اروميه خيابان شهيد عطاييتلفن تماس : تلفن بانک: 04412246125

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4076

اروميه - بلوارشهيدباهنربلوار32متري فرهنگيانتلفن تماس : تلفن بانک: 04413835920

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2987

اروميه - خيابان خيام حنوبي تلفن تماس : تلفن بانک: 04412233337

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2986

اروميه - خيابان ولي عصر(عج )تلفن تماس : تلفن بانک: 04412775535

شعب بانک صادرات شعبه کد : 865

اروميه - خيابان پيشوا(حسين آ باد)تلفن تماس : تلفن بانک: 04412357984

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2648

اروميه - پنجراه لشگر اول خيابان حافظ جنب قنادي گلستانتلفن تماس : تلفن بانک: 04412244119

شعب بانک صادرات شعبه کد : 458

اروميه - خيابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04413622120

شعب بانک صادرات شعبه کد : 3040

اروميه - خيابان كاشاني روبروي مركز بهداشتتلفن تماس : تلفن بانک: 04412221957

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4430

اروميه - خيابان دانشکده (ش بهشتي )چهارراه شوراتلفن تماس : تلفن بانک: 04413476912

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2703

اروميه - خيابان بعثت فلكه جانبازان ( فلكه بازارباش ) اول مافي تلفن تماس : تلفن بانک: 04412243886

شعب بانک صادرات شعبه کد : 418

اروميه - بازار سراي شجاع الدولهتلفن تماس : تلفن بانک: 04412222753

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2392

اروميه 8 كيلومتري جاده سلماس تلفن تماس : تلفن بانک: 04412352407

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2902

اروميه خيابان باكريتلفن تماس : تلفن بانک: 04412223017

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1322

اروميه - خيابان اقبال لاهوريتلفن تماس : تلفن بانک: 04412369656

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4518

اروميه -انتهاي خيابان استادانتلفن تماس : تلفن بانک: 04413458366

شعب بانک صادرات شعبه کد : 47

اروميه خيابان امام روبروي سينما ايرانتلفن تماس : تلفن بانک: 04412224404

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4517

اروميه - بلوارآزادگان-فلکه آزادگان پ43تلفن تماس : تلفن بانک: 04413473003

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4519

اروميه-بلواروالفجرفلکه میثم جنب اداره کل راه ترابریتلفن تماس : تلفن بانک: 04413377103

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4451

اروميه - خيابان دستغيب نرسيده به تيزهوشان تلفن تماس : تلفن بانک: 04412367285