شعب بانک سامان شعبه کد : 2131

قزوین ، شهرک اقبالیه ، بلوار امام خمینی ، جنب بانک تجارت تلفن تماس : تلفن بانک: 02815429495

شعب بانک سامان شعبه کد : 9201

قــزويـن، خیابان خيام شمالي ، جنب بانک ملي شعبه خيام شمالي ، پلاک 560تلفن تماس : تلفن بانک: 02813357305