شعب بانک سامان شعبه کد : 9321

بجنورد، تقاطع بلوار امام خمینی و خیابان بسیجتلفن تماس : تلفن بانک: 05842247347