شعب بانک سامان شعبه کد : 9522

اصفــهان، میدان آزادی،خیابان چهار باغ بالا،نبش کوچه بهار آزادیتلفن تماس : تلفن بانک: 03116291325

شعب بانک سامان شعبه کد : 9521

اصفــهان، خیابان توحيد ، جنب ک شهيد تقي آبادي ، پلاک 5 تلفن تماس : تلفن بانک: 03116282572

شعب بانک سامان شعبه کد : 803

اصفــهان، خ فردوسي ، نبش منوچهري ، ساختمان اميرتلفن تماس : تلفن بانک: 03112230424