شعب بانک سامان شعبه کد : 9642

اردبيــل، میدان شریعتی،به طرف ایستگاه سرعین،پلاک346تلفن تماس : تلفن بانک: 04512254091

شعب بانک سامان شعبه کد : 9641

اردبيــل، خيابان شيخ صفي ، پلاک 160تلفن تماس : تلفن بانک: 04512252601