شعب بانک توسعه صادرات ایران شعبه کد : 1313

ارومیه - اول خیابان دانشکده - روبروی کنسولگری ترکیه - شماره 53تلفن تماس : تلفن بانک: 04413449076