شعب بانک تجارت شعبه کد : 23180

حاجی آباد میدان امام خمینی جنب مسجد جامع تلفن تماس : تلفن بانک: 07634225445