شعب بانک تجارت شعبه کد : 14914

محلات ک 5 جاده محلات دلیجان روستای باقرآباد تلفن تماس : تلفن بانک:

شعب بانک تجارت شعبه کد : 14280

محلات خ جمهوری اسلامی تلفن تماس : تلفن بانک: 08663224512

شعب بانک تجارت شعبه کد : 14240

محلات تلفن تماس : تلفن بانک: 08663224035