شعب بانک تجارت شعبه کد : 27260

پلدختر خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 06634222659