شعب بانک تجارت شعبه کد : 25570

میرجاوه تقاطع خ تفتان و خ شهید باهنر تلفن تماس : تلفن بانک: 05433224204