شعب بانک تجارت شعبه کد : 4850

چناران خ طالقانی روبروی پارک ملت تلفن تماس : تلفن بانک: 05826227001

شعب بانک تجارت شعبه کد : 4845

چناران کیلومتر 35 ج مشهد قوچان پردیس گلبهار تلفن تماس : تلفن بانک: 05826323500