شعب بانک تجارت شعبه کد : 1089

قدس م قدس بلوار امام خمینی جنب مسجد جامع تلفن تماس : تلفن بانک: 026246840487

شعب بانک تجارت شعبه کد : 3758

قدس ج شهریار روستای هفت جوی بلوار دامداران شرکت لبنی تین تلفن تماس : تلفن بانک: 02623423507

شعب بانک تجارت شعبه کد : 782

قدس بلوار 45 متری انقلاب نبش خیابان صنعت پنجم بالاتر از شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 026246842645