شعب بانک تجارت شعبه کد : 13150

خلخال خ امام خمینی میدان آزادی تلفن تماس : تلفن بانک: 04524227135

شعب بانک تجارت شعبه کد : 13140

خلخال خ امام نبش کوچه قدرتی زاده تلفن تماس : تلفن بانک: 04524227177