شعب بانک تجارت شعبه کد : 12660

میاندوآب خ ولیعصر100 متری میدان امام تلفن تماس : تلفن بانک: 04812334311

شعب بانک تجارت شعبه کد : 12650

میاندوآب خ شهدا تقاطع مطهری تلفن تماس : تلفن بانک: 04812245901

شعب بانک تجارت شعبه کد : 12540

میاندوآب انتهای بلوار انقلاب تلفن تماس : تلفن بانک: 04812224700

شعب بانک تجارت شعبه کد : 12530

میاندوآب خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 04812222293