شعب بانک تجارت شعبه کد : 5490

میانه خ امام خمینی روبروی بازار جنب ک امامزاده اسماعیل تلفن تماس : تلفن بانک: 04232235374