شعب بانک تجارت شعبه کد : 5700

مراغه خ آیت ا... کاشانی روبروی 12متری ارسلان تلفن تماس : تلفن بانک: 04212230883

شعب بانک تجارت شعبه کد : 5630

مراغه بازار نجاران تلفن تماس : تلفن بانک: 04212230731

شعب بانک تجارت شعبه کد : 5460

مراغه خ خواجه نصیر روبروی مسجد جامع تلفن تماس : تلفن بانک: 04212222004