شعب بانک تجارت شعبه کد : 5480

جلفا خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 04923022317