شعب بانک تجارت شعبه کد : 5610

اهر خ طالقانی م تره بار و خشکبار تلفن تماس : تلفن بانک: 04262226584

شعب بانک تجارت شعبه کد : 5370

اهر خ امام خمینی جنب بازار تلفن تماس : تلفن بانک: 04262224872