شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3731

ميبد - خيابان امام - روبروی بانک سپه مرکزیتلفن تماس : تلفن بانک: 03527725935

شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3701

يزد - خيابان مطهري - چهارراه فرهنگيانتلفن تماس : تلفن بانک: 03516228860

شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد :

يزد - خيابان صفاييه - نبش ميدان اطلسي تلفن تماس : تلفن بانک: