شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 2631

سقز - خيابان آزادي - پاساژ اردلان - پلاک 35 ، 54تلفن تماس : تلفن بانک: 08743214121