شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3601

همدان - خيابان شريعتي - چهارراه خواجه رشيد - بالاتر از هتل مرمر - مقابل بانك تجارتتلفن تماس : تلفن بانک: 08118353117