شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 4001

کيش - بلوار فردوس - مرکز تجاري کيش - غرفه‌هاي 70 ، 71تلفن تماس : تلفن بانک: 07644452519