شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3341

تنكابن - خيابان جمهوري اسلامي - نبش فرمانداري - پلاک 607 تلفن تماس : تلفن بانک: 01924232491