شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 2351

مرودشت - خيابان انقلاب - جنب داروخانه سيناتلفن تماس : تلفن بانک: 07283343038