شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد :

شاهرود - خيابان 22 بهمن - بالاتر از سه راهي ساعت گل - نرسيده به ميدان امام - روبروي اداره برق تلفن تماس : تلفن بانک: