شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1361

گلپايگان - خيابان مسجد جامع - سه راه سعيدي - نبش کوچه امور تربيتيتلفن تماس : تلفن بانک: 03723250305