شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 1371

نجف‌آباد - خيابان شريعتي - نرسيده به چهارراه الله اکبر تلفن تماس : تلفن بانک: 03312616200