شعب پست بانک شعبه کد : 2103239

محلات-چهارراه استقلال- نبش مجتمع سپاهتلفن تماس : تلفن بانک: 8807