شعب بانک ملی شعبه کد : 4775

جلفا فلکه مرکزی مرز بين ايران و اذربائيجانتلفن تماس : تلفن بانک: 04923023040