شعب بانک ملی شعبه کد : 4696

اهر کیلومتر 3 جاده اهر - تبریز روبروی پلیس راه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرتلفن تماس : تلفن بانک:

شعب بانک ملی شعبه کد : 4695

اهر خيابان شهيد کلانتریتلفن تماس : تلفن بانک: 04263332168

شعب بانک ملی شعبه کد : 4692

اهر خيابان امام خمينی تلفن تماس : تلفن بانک: 04262222607

شعب بانک ملی شعبه کد : 4691

اهر خيابان شيخ شهاب الدينتلفن تماس : تلفن بانک: 04262222034