شعب بانک تجارت شعبه کد : 18510

گیلانغرب خ اصلی شهر م توحید جنب مسجد جامع تلفن تماس : تلفن بانک: 08353226600