شعب بانک تجارت شعبه کد : 21470

بوئین زهرا روستای آراسنج خ اصلی تلفن تماس : تلفن بانک: 02824352444

شعب بانک تجارت شعبه کد : 21230

بوئین زهرا بلوار امام خمینی نرسیده به بازار روز شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02824224895