شعب بانک تجارت شعبه کد : 21320

آبیک روستای قشلاق تلفن تماس : تلفن بانک: 02822862240

شعب بانک تجارت شعبه کد : 21200

آبیک روستای زیاران تلفن تماس : تلفن بانک: 02822832340

شعب بانک تجارت شعبه کد : 21040

آبیک خ طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 02822822324