شعب بانک تجارت شعبه کد : 19070

دهلران خ امام خمینی پاساژ بزرگ سعدی تلفن تماس : تلفن بانک: 08427223337