شعب بانک اقتصاد نوین شعبه کد : 3301

ساري - خيابان فرهنگ - بين خيابان حافظ و سعدي - روبروي ساختمان شهريار 3 - پلاك 136 تلفن تماس : تلفن بانک: 01512201689