تماس با موسسه ارتباط بر خط تجارت امير

قم - 20 متري شهيد بهشتي - نبش ده متري امير المومنين - پاساژ خسروي - واحد 412

به زودی موسسه به آدرس ذیل منتقل میگردد.که این مطلب با توجه به توضیحاتی که در ادامه داده شده است  منتفی گردید. با توجه به انتظارات اعضای مجمع عمومی  در صورتی که ما تمامی تلاش خود را به کاربندیم تا انتهای آذرماه تغییر آدرس به طول خواهد کشید.

باجک - میدان جهاد -بلوار رضوی - کوچه 3 - پلاک 4 - طبقه دوم

با مالک توافق اولیه صورت پذیرفته است و مرحله اول تشکیل مجمع عمومی جهت انتقال موسسه در تاریخ 3 آذرماه 1397 تشکیل گردید. اعضای مجمع وسعت محل مورد نظر را تایید ننمودند. ما جهت اجاره فضایی بزرگتر در حال بررسی میباشیم.محل جهت موسسه احتمالا در تقاطع عمار یاسر و خیابان گلزار میباشد.جلسه بعدی مجمع عمومی جهت انتقال موسسه در تاریخ 13 آذرماه 1397 میباشد.امروز سیزدهم آذرماه جلسه مجمع عمومی تشکیل گردید و اعضای مجمع موافقت نمودند محل مناسبی تا بیست و پنجم آذرماه که جامع انتظارات اعضا مجمع باشد در اطراف میدان جهاد انتخاب شده و در بیست و پنجم آذرماه نسبت به برسی جهت اعضای مجمع معرفی گردد .

با ثبت وب سایت پاسخگویی تلفنی به خدمات وب سایت افزوده میگردد.بدیهی است که این موارد زمان لازم برای انجام  را نیاز خواهد داشت.

پست الكترونيك   :  info@hova.ir

 


ما جهت معرفی وب سایت در جستجوی استانها فعالیت مینماییم و مسوول پاسخگویی به کاربران نیستيم. کسی که قصد معرفی کردن سایت اش را داشته باشد میتواند ثبت نام نموده ودر صورت وجود مشکل سوالشان را طبق سیستم تیکتینگ که برای آنان در نظر گرفته شده است در میان بگذارند. موضوع فعالیت موسسه نشر برخط میباشد  و در دیگر حوزه ها فعالیتی صورت نمیپذیرد. در رابطه با اطلاعاتی که در وب سایت ثبت شده است به آن نهاد مربوطه مراجعه نمایید.


 

ارسال تخلف وب سایت های ثبت شده

 در صورت مغایرت با قوانین  نسبت به حذف وب سایت اقدام مینماییم.حذف در تمامی موارد مغایرت اعمال میشود.لطا قبل از تبلیغ نسبت به این مطلب توجه کافی را مبذول نمایید.