شرایط

قوانین نشر بر خط جمهوری اسلامی ایران: با عدم رعایت این موارد وب سایت شما تایید نمیگردد.-هُوَ اَد وُرد یکی از جستجوهای هُوَ دات آی آر است.-هُوَ اَد وُرد دارای آمار بازدید اختصاصی میباشد که میتوانید مراجعه نمایید.-مسوول فیلتر شدن سایت هایی که در سایت ساماندهی ثبت شده اند از طریق سایت ساماندهی میباشد-.لازم است اطلاعات بانک ها توسط مکاتبه از بانک ها گرفته شود.نامه جهت مکاتبه در فروردین ماه ارسال میشود.-بروزرسانی در صورت لزوم توسط بانک ها در صورتی که بانک مربوطه صلاح بداند صورت میپذیرد.-آمار سایت هر 4 روز جمع آوری میگردد.آینده ممکن است تغییراتی در این مورد انجام شود.این مطلب باعث میشود جستجوهایی که بعضی روزها بازدید دارند و بعضی روزها خیر آمارشان از دست نرود.-هُوَ دات آی آر به صورت رسانه بر خط اختصاصی ثبت شده است و سایتی که قوانین نشر برخط را رعایت ننماید فورا از آن حذف میگردد.در صورتی که قصد انتشار محتوایی خلاف قوانین نشر برخط دارید تبلیغ ننمایید.-این موارد به صورت کامل اجرا میشود و هرگونه مغایرت منجر به حذف وب سایت میگردد.

قوانین نشر برخط

بند یکم. انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به اسلام و مقدسات آن. 
بند دوم. تخریب هویت ملی و تمسخر باورها، آیین‌ها و زبان‌های قومی و اقلیت‌های دینی. 
بند سوم. ترویج مادی گرایی فلسـفی و اخلاقی، اندیشـه‌ها و جریان‌های فکـری مخالف با جهان بینی اسلامی. 
بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه.
بند پنجم. تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی، عرفان‌های کاذب و سبک‌های زندگی مخالف با شریعت اسلامی. 
بند ششم. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی. 
بند هفتم: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با استقلال کشور.
بند هشتم. تبلیغ نظام‌های استکباری، استبدادی و سلطنتی و گروه‌های محارب و غیر قانونی.
بند نهم. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسلامی.
بند دهم. توهین، تخریب، افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ حرمت آنها از نظر شرع و قانون لازم است.
بند یازدهم. تحریک، تطمیع، تهدید و یا ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیر قانونی. 
بند دوازدهم. تسهیل و ترویج روش‌های ارتکاب جرایم رایانه‌ای.
بند سیزدهم. تحریک، تسهیل، دسیسه و یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی.
بند چهاردهم. نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی. 
بند پانزدهم. نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.

بند شانزدهم. انتشار محتوایی که موجب ضرر به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد

هُوَ اَد وُرد - هُوَ اَد وُردهُوَ اَد وُرد