شرایط

قوانین نشر بر خط جمهوری اسلامی ایران: با عدم رعایت این موارد وب سایت شما تایید نمیگردد.

.لازم است اطلاعات بانک ها توسط مکاتبه از بانک ها گرفته شود.نامه جهت مکاتبه در بهمن ماه واوایل اسفند ماه ارسال میشود.بروزرسانی در صورت لزوم توسط بانک ها در صورتی که بانک مربوطه صلاح بداند صورت میپذیرد.

آمار سایت هر 4 روز جمع آوری میگردد.آینده ممکن است تغییراتی در این مورد انجام شود.این مطلب باعث میشود جستجوهایی که بعضی روزها بازدید دارند و بعضی روزها خیر آمارشان از دست نرود.

بند یکم. انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به اسلام و مقدسات آن. 
بند دوم. تخریب هویت ملی و تمسخر باورها، آیین‌ها و زبان‌های قومی و اقلیت‌های دینی. 
بند سوم. ترویج مادی گرایی فلسـفی و اخلاقی، اندیشـه‌ها و جریان‌های فکـری مخالف با جهان بینی اسلامی. 
بند چهارم: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های جامعه.
بند پنجم. تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی، عرفان‌های کاذب و سبک‌های زندگی مخالف با شریعت اسلامی. 
بند ششم. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی. 
بند هفتم: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با استقلال کشور.
بند هشتم. تبلیغ نظام‌های استکباری، استبدادی و سلطنتی و گروه‌های محارب و غیر قانونی.
بند نهم. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسلامی.
بند دهم. توهین، تخریب، افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حفظ حرمت آنها از نظر شرع و قانون لازم است.
بند یازدهم. تحریک، تطمیع، تهدید و یا ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیر قانونی. 
بند دوازدهم. تسهیل و ترویج روش‌های ارتکاب جرایم رایانه‌ای.
بند سیزدهم. تحریک، تسهیل، دسیسه و یا تعاون بر انجام حرام‌های شرعی.
بند چهاردهم. نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی. 
بند پانزدهم. نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.

بند شانزدهم. انتشار محتوایی که موجب ضرر به سلامت جامعه، خانواده و شخصیت کودک و نوجوان باشد

مسوول فیلتر شدن سایت هایی که در سایت ساماندهی ثبت شده اند از طریق سایت ساماندهی میباشد.

این موارد به صورت کامل اجرا میشود و هرگونه مغایرت منجر به حذف وب سایت میگردد.

میتوانید از طریق لینک زیر نام موسسه را در سایت سرآمد/بخش موسسات فرهنگی دیجیتال /لیست ناشرین فعال جستجو نمایید . و داشتن مجوز موسسه را برسی نمایید.

کانال تلگرام جهت افراد است تا از شهرهایی که سایت های معرفی شده به صورت بورس خدمات درآمده است مطلع گردند.بورس خدمات با ثبت 50 سایت تشکیل میشود.