راهنمایی معرفی سایت

 

# نام پکیج نوع پکیج هزینه پکیج (تومان) تعداد جستجو حداکثر بازدید
1 پکیج پایه پایه 1400 1 50
2 پکیج پایه استانی تبلیغ استانی 45000 1 281
3 پکیج برنزی استانی تبلیغ استانی 88000 6 550
4 پکیج نقره ای استانی تبلیغ استانی 148000 12 925
5 پکیج طلایی استانی تبلیغ استانی 300000 22 1875

6

پکیج الماسی استانی تبلیغ استانی 400000 32 2500

 

.