تمامی حقوق برای ارتباط بر خط تجارت امیر محفوظ است.

هُوَ اد ورد را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


آخرین اخبار : تکمیل متن تمامی صفحات سایت 16 تیرماه 97 .


 ما تلاش مینماییم با کانون آگهی و تبلیغات قرارداد همکاری منعقد نماییم. 28 تیرماه 1397.

 

 میتوان به جای گوگل جهت یافتن اصناف و مشاغل از جستجوهای کل استان هُوَ اد ورد استفاده نمود.


آشنایی اولیه : هر هُوَ اد ورد شامل 4 انتخاب است که با انتخاب استان و در نهایت دسته تشکیل میشود.  پس از تایید وب سایت تان با پرداخت هزینه وب سایت تان را معرفی نمایید .

کادر عنوانی وارد نمایید پس ازمعرفی سایت در یافتن نام موثر است که آینده راه اندازی میشود. در هر یک از جستجوهای سایت اطلاعات بازدید ها هر 4 روز ذخیره میشود.جهت جلوگیری از آمارسازی بازدید کاربر از هر جستجو در 24 ساعت یکبار ذخیره میشود.هُوَ دات آی آر در نسخه یک 5 سال فعالیت نمود.این نسخه از وب سایت از سال 96 تا ابتدای تیرماه 97 به صورت آزمایشی فعالیت مینمود . اکنون تمامی صفحات کامل است.

آدرس و تلفن و اطلاعات موسسه را میتوانید مشاهده نمایید موسسه  در شهر قم به ثبت رسیده است و جزو لیست ناشرین فعال میباشد.


ارتباط  جهت انتشار سایت  :  مراتب پاسخگویی جهت معرفی سایت الزاما پس از ثبت نام از طریق ارسال تیکت میباشد.


     نمونه تبلیغ  استانی 


نمونه تبلیغ جستجوی پایه                     نمونه تبلیغ شهری با میزان جستجوی فوق العاده          قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل در این وب سایت اجرا میشود